PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD KAMENNÉ PRODEJNY

KLEOPATRA TEPLICE s.r.o.

C30374 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  IČO: 28745884,  DIČ: CZ28745884

provozovna: Dlouhá 109/41, 41501 Teplice , mobil: +420 777 300 403, +420 773 050 402

www.satynasvatbu.cz, www.facebook.com/KLEOPATRATEPLICE  email: info@satynasvatbu.cz

PROVOZNÍ ŘÁD     (platnost od 1.1.2020, ceny včetně DPH)

Návštěva a rezervace zkoušení

Termín návštěvy doporučujeme předem rezervovat. Objednaní mají vždy přednost. Můžete samozřejmě přijít i bez rezervace. Při rezervaci pevného termínu získáte jistotu, že budeme mít čas se Vám plně věnovat po celou dobu zkoušení, že nebudete muset čekat, nebo že budete odmítnuti a také, že budeme mít Vámi vybrané svatební šaty právě připraveny.

Jako doprovod si prosím vezměte maximálně 5 osob.

Děti do 6 let mají zákaz vstupu mezi svatební šaty, děti smí do salonu jen v doprovodu rodiče, který nese za ně plnou zodpovědnost.

Je zakázáno konzumovat při zkoušce jídlo a VLASNÍ DONESENÉ  pití.

Na zkoušení šatů je počítáno 60 minut , které  je zpoplatněno viz níže.

Salon si vyhrazuje právo na případné posunutí zkoušky.

Rezervaci můžete provést:

telefonicky na číslech

+420 777 300 403  a  +420 773 900 403


zasláním e-mailu  info@satynasvatbu.cz
zprávou na FB  či IG @KLEOPATRATEPLICE

Poplatky za zkoušení šatů

Abychom udrželi vysoký standard našich služeb a kvalitu šatů, vybíráme poplatek 400,-Kč za každou započatou hodinu zkoušení.

Tato částka Vám nebude účtována, pokud si u nás šaty rezervujete v den zkoušení. Každá zkouška je zpoplatněna částkou 400,-Kč.

Pouze zkouška krejčovská a zkoušky vyžádané z naší strany jsou bezplatné.

Zkoušení pánských a dětských šatů je bez poplatku.

Poradenská činnost je 300,-Kč.za každou započatou hodinu. pokud se na začátku nedomluví zákazník a obsluha jinak.

Půjčovné

Půjčovné je sjednáváno na celou dobu výpůjčky a platí se

1/ HOTOVĚ

2/ NA BÚ 

3/ PLATBA KARTOU NENÍ V SALONU MOŽNÁ

Svatební šaty půjčujeme dle potřeby zákaznice na 3-7 dnů. Každý další den navíc lze doplatit za 500 Kč.

Slevy a akce
Aktuální akce a slevy jsou vždy vyhlašovány písemně buď na FB, www, nebo letákem v salonu.

Při uzavření výpůjční smlouvy v první den zkoušení, MŮŽETE získat slevu ve výši – až 30% na další jednu půjčenou věc rezervovanou na stejnou smlouvu ke svatebním šatům.
Při půjčení svatebních šatů získáte navíc slevu na další akční sety dle aktuální nabídky
Salon Vám může nabídnout jednorázovou slevu až do výše 20% při prodeji za určitých dohodnutých podmínek .

Výměna šatů

Vybraný model šatů je možné vyměnit za jakýkoliv jiný, svatební za svatební, plesový za plesový apod, pokud bude na požadovaný termín k dispozici. Při výměně za dražší šaty bude půjčovné navýšeno dle ceny dražšího modelu. při výměně za levnější model bude čáska snížena a vyšší záloha bude vrácena, za podmínky, že výměna proběhla min 1měsíc před termínem výpůjčky, jinak zákazník doplatí i ušlý zisk za rezervaci dražšího modelu.

Svatební šaty lze dvakrát bezplatně vyměnit maximálně však 4 týdny před termínem výpůjčky, po té je výměna zpoplatněna částkou 1500,-Kč. Pokud jsou však, původní šaty již na zákaznici upraveny (po 1.generálce), je zákaznice povinna zaplatit salonu náklady s úpravou spojené.

Další výměna šatů je zpoplatněna částkou 1000,- Kč. V případě těhotenství je výměna šatů zdarma kdykoliv.

Poslední zkouška, vyzvednutí a vrácení šatů

Na finální zkoušku doporučujeme objednat se nejpozději 3 týdny před událostí. Pokud je to možné, šaty na míru upravujeme. Nezapomeňte si proto přinést na zkoušku také své boty k vybraným šatům, případně vhodné tvarující spodní prádlo. Pokud šaty budou sedět, vybereme doplňky a další zkoušení není potřeba, pokud budou úpravy, je nutno domluvit další zkoušení.

Vyzvednutí šatů probíhá v dohodnutý den od 14:00 do konce pracovní doby, není-li dohodnuto písemně jinak. Šaty obdržíte připravené v neprůhledném obalu. Šaty může vyzvednout kdokoliv, kdo bude mít s sebou Vaši nájemní smlouvu, případný doplatek a kauci a bude moci šaty při převzetí řádně převzít. Šaty pronajímáme čisté, vyžehlené, je-li třeba i upravené na míru.

Při pronájmu modelu z půjčovny je třeba si uvědomit fakt, že jde o pronájem, nikoliv prodej nového zboží.

Není-li dohodnuto jinak, vrací se vypůjčené šaty první pracovní den po svatbě (většinou v pondělí), a to od 12 – 18 hodin. Pozdější vrácení bez předchozí dohody bude zpoplatněno, protože zákaznice tímto jednáním znemožňuje další pronájem šatů. Znečištění šatů ve větší míře bude zpoplatněno sazbou za extra čištění. Poškození a další dle ceníku.

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

GDPR

Veškeré osobní údaje získané smlouvou budou uchovány dle nařízení GDPR pouze po dobu platnosti smlouvy, po ukončení budou tato data po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

KLEOPATRA TEPLICE    s.r.o.

Marcela Laube - jednatelka

************************************************************************************************************************

 

C E N Í K     P E N Á L E

Platný 1.1.2019

 

PENÁLE  :

 

Zrušení smlouvy celé a nebo i částečně:

 

V den zamluvení a do 5 pracovních dnů od závazné rezervace, min  však 3 měsíce před termínem vypůjčení BUDE ÚČTOVÁN POPLATEK:

 Svatební šaty ……………………………………….………….… 2000,-Kč

Společenské šaty a oblek ……………………………………..…..  500,-Kč

 

Od 6 dne poplatek za zrušení (ZAPLACENÁ ZÁLOHA SE NEVRACÍ)

Svatební šaty ……………………………………….min 2000,-Kč (30% z ceny půjč.)

Společenské šaty a oblek …………………………  min 1000,-Kč (30% z ceny půjč.)

 dále takto: 

3 až 2 měsíce před vypůjčením  ………………….   50% z celkového pronájmu

1 měsíc  před vypůjčením  ……………………….   80% z celkového pronájmu

14 a méně dní před vypůjčením  ……………….   100% z celkového pronájmu

Nevyzvednuté věci  ……………………….……     100% z ceny výpůjční

 

Penále bude účtováno vždy při zrušení smlouvy a nájemce je povinen škodu pronajímateli uhradit, pokud se obě strany nedohodnou jinak a to vždy písemně.

 

Při zrušení smlouvy bude vypsána storno smlouva a nebo bude na smlouvě čitelně vyznačeno kdy a kým byla smlouva rušena.

 

U šatů, které jsou rezervovány více jak 10 dnů je nutné písemné vypovězení nájmu (smlouva či email a následné peněžité vyrovnání, buď hotově v salonu nebo na bankovní účet.)

 

************************************************************************************************************************

 

REKLAMACE

 

Vaše reklamace bude vyřízene neodkladně pouze na prodejně a to v provozní dobu.

Připravte si sebou doklad o koupi, potřebné dokumenty (u výprodejových šatů i výprodejové poučení) a zboží přineste k reklamaci ihned po zjištění vady. Zboží musí být čisté, ve stavu způsobilém k reklamaci.

Máme právo odmítnout přijmout zboží do reklamace v případě, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

Pracovník salonu s Vámi sepíše reklamační protokol a reklamaci ihned bude řešit.

Kdy můžeme reklamaci zamítnout ihned?

* Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
* U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
* Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož i pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.
* Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce písemně seznámil.

Převzato z dTestu: www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/z-jakych-duvodu-je-mozno-zamitnout-reklamaci/24

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Marcela Laube - jednatelka

SALON KLEOPATRA TEPLICE

Salon s historií a budoucností


Velký výběr svatebních a společenských šatů

KLEOPATRA TEPLICE s.r.o.

Zapsaná u Krajského soudu v Ú. n. L. zn. C30374
Sídlo: Masarykova třída 737/3, 415 01 Teplice
IČO: 287 45 884
DIČ: CZ28745884 

Provozní doba

pondělí
14-17 (pouze předem domluvené schůzky)
úterý
zavřeno
středa
12:00 až 18:00
čtvrtek
12:00 až 18:00
Pátek
12:00 až 18:00
Sobota
10:00 až 14:00
neděle
ZAVŘENO

Neděle a svátky - zavřeno 

Sociální sítě