OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů:

KLEOPATRA TEPLICE s.r.o.

C30374 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  IČO: 28745884,  DIČ: CZ28745884 Se sídlem: Masarykova 737/3 Teplice

provozovna: Dlouhá 109/41, 41501 Teplice , mobil: +420 777 300 403, tel: +420 773 050 402

www.satynasvatbu.cz, www.facebook.com/KLEOPATRATEPLICE  email: info@satynasvatbu.cz

 

Koordinátor dotazů o zpracování Vašich osobních údajů: Marcela Laube (marcela@satynasvatbu.cz)

 Osobní údaje:

Údaje, které v souvislosti s Vaší osobou naše společnost zpracovává, jsou následující:

datum nákupu, objednávky, výpůjčky
číslo výrobku. velikost
IČ a kontaktní údaje jednajících osob, když jsou opodstatněné
osobní údaje, adresa, telefonní číslo a č.OP zákazníka, když jsou opodstatněné

 Příjemci osobních údajů:

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
Poskytovatelé údržby informačního systému
Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 Účel zpracování:

 Vaše údaje zpracováváme zejména pro plnění smluvního vztahu a také pro řešení situací, které mohou z tohoto vztahu vyplynout.

reklamace
zákaznický servis
splnění dalších závazků vyplývajících ze smlouvy

Zásady zpracování:

zabezpečené uložení na nezbytnou dobu
pouze pro uvedené účely
jen v nutném množství

Způsoby zpracování:

Vaše údaje zpracováváme manuálními i automatizovanými postupy.

Doba zpracování:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a max 60dní po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

PRÁVA KLIENTA

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu nejpozději do 1měsíce opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

PRÁVO NA VÝMAZ

Povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

PRÁVO NA NÁMITKU

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

PRÁVO NA STÍŽNOST

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost. 

ŽÁDOST KLIENTA O UPLATNĚNÍ PRÁV

Formulář žádosti o uplatnění  práv klienta je dostupný na všech provozovnách společnosti.
Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu do 1 měsíce od jejího obdržení.

VÍCE INFORMACÍ ZDE:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

SALON KLEOPATRA TEPLICE

Salon s historií a budoucností


Velký výběr svatebních a společenských šatů

KLEOPATRA TEPLICE s.r.o.

Zapsaná u Krajského soudu v Ú. n. L. zn. C30374
Sídlo: Masarykova třída 737/3, 415 01 Teplice
IČO: 287 45 884
DIČ: CZ28745884 

Provozní doba

pondělí
14-17 (pouze předem domluvené schůzky)
úterý
zavřeno
středa
12:00 až 18:00
čtvrtek
12:00 až 18:00
Pátek
12:00 až 18:00
Sobota
10:00 až 14:00
neděle
ZAVŘENO

Neděle a svátky - zavřeno 

Sociální sítě