Řazení vozů při cestě na obřad


Nejčastější variantou bývá oddělená cesta ženicha a nevěsty. V prvním voze jede ženich se svým svědkem, dále jej následují vozy se všemi svatebními hosty a kolonu uzavírá vůz vezoucí nevěstu a jejího svědka. Přejí-li si snoubenci jet společně, pak v prvním voze jsou oba rodičovské páry, za nimi ženich s nevěstou následováni zbytkem kolony.

Pořadí při vstupu do obřadní síně
Následující návod platí pro situaci, kdy do obřadní síně vcházejí všichni svatebčané společně:

· nevěsta a otec nevěsty
· ženich a jeho matka nebo jeden ze svědků
· matka nevěsty a otec ženicha nebo jeden ze svědků
· družička a družba
· blízcí příbuzní
· všichni ostatní hosté

Jinou variantou je tzv. špalír, který vytvoří všichni svatebčané a nevěsta s otcem vstoupí do obřadní síně jako poslední. Projdou mezi svatebčany a ženich si nevěstu převezme.Z pohledu oddávajícího stojí před oltářem ženich vpravo a nevěsta vlevo.

Pořadí při odchodu z obřadu

· novomanželský pár
· otec nevěsty a matka ženicha
· matka ženicha a otec nevěsty
· družička a družba
· svědkové se svými partnery
· všichni ostatní svatebčané

Nevěsta kráčí vždy po pravé straně ženicha.

Řazení vozidel při cestě na svatební hostinu

· auto s novomanželi
· rodiče nevěsty
· rodiče ženicha
· svědkové a družba s družičkou
· ostatní svatebčané
ZPĚT